Charris
English

La colada del apropiacionista. 1999. Oleo sobre materiales diversos. 10,5 x 31,8 x 8 cm.

La colada del apropiacionista, 1999. Óleo/materiales diversos 20,5 x 31,8 x 8 cm.
La colada del apropiacionista, 1999. Óleo/materiales diversos 20,5 x 31,8 x 8 cm.

Exposiciones