Charris
Español

La colada del apropiacionista. 1999. Oil on miscellaneous materials. 10,5 x 31,8 x 8 cm.

Exhibitions